MENU

"Майже третина приміщень не опалюється". Про діяльність публічних бібліотек України

1820 0

Мережа публічних бібліотек України станом на 01.01.2018 р. налічувала 15 916 закладів (бібліотеки разом з філіалами), зокрема 4 національні, 2 державні бібліотеки та 15 910 комунальних публічних бібліотек різних рівнів (обласні, районні, міські, сільські); з них 12 981 сільська бібліотека, що становить 82% від загальної кількості публічних бібліотек. Продовжується оптимізація мережі публічних бібліотек України (переважно це закриття сільських бібліотек: їх кількість зменшилася на 263 заклади порівняно з 2016 р.).

Назрілим питанням для мережі публічних бібліотек є організація їх діяльності в контексті проведення реформи децентралізації в Україні, зокрема, створення об’єднаних територіальних громад (ОТГ). Станом на 01.01.2018 року 2705 бібліотек (17% від загальної кількості ПБ) увійшли до складу ОТГ. Найбільший відсоток бібліотек, що увійшли до складу ОТГ, у Житомирській (48,3%), Хмельницькій (37,9%), Дніпропетровській (34,9%) та Сумській (32,0%) областях.

Бібліотечні послуги надавалися ще й за допомогою такого виду нестаціонарного обслуговування як бібліобус – їх в країні курсує 16 одиниць.

Якість бібліотечного обслуговування 

Проблема дотримання прав громадян України на комфортне бібліотечне обслуговування залишається на часі: 26% приміщень бібліотек не опалюються, 2% – без освітлення. Є області, в яких відсоток приміщень без опалення сягає майже 50% (Житомирська та Чернігівська), без освітлення – 8% (Луганська). Лише 20% приміщень бібліотек мають пандуси, підйомники і пристосовані для обслуговування людей з особливими потребами.

В Україні лише 35% публічних бібліотек мають комп’ютери (5 521 бібліотека). Але є області, в яких відсоток комп’ютеризованих бібліотек у 2 рази менший, ніж середній по країні. Це Чернігівська, Тернопільська та Львівська області (по 17%). Перевищено середньостатистичний показник у таких областях як: Дніпропетровська та Миколаївська (по 53%); Донецька та Херсонська (по 46%). А також у Києві (96%).

Майже 25% (3 196) сільських бібліотек України мають комп’ютери. Є також області, в яких відсоток комп’ютеризованих сільських бібліотек в 3 (Львівська) та 4 (Чернігівська) рази менший, ніж середній по країні. Значно перевищено середньостатистичний показник у Миколаївській (42%) та Вінницькій (40%) областях.

Читайте також: Сучасна українська бібліотека: місце, де змішалися всі епохи. ФОТО

Загалом, комп’ютерний парк публічних бібліотек налічував 19 661 од., з яких 16 781 (85%) підключено до мережі Інтернет. 28% публічних бібліотек (4 394) надають своїм користувачам доступ до мережі Інтернет. При цьому лише 2 219 (17%) сільських бібліотек мають доступ до Інтернету. Найгірша ситуація склалася в Чернігівській (4%), Львівській (6%) та Житомирській (7%) областях. 17% (2 761 публічна бібліотека) надають доступ до Інтернет засобами WI-FI.

Діяльність публічних бібліотек України змінюється відповідно до вимог часу, зростає зацікавленість користувачів їхніми електронними послугами. Електронний каталог веде 347 бібліотек. Власні веб-сайти мають 816 бібліотек України: 22 ОУНБ, 754 – публічні, у т. ч. – 192 сільські. Протягом звітного року зафіксовано 14 480,9 тис. звернень на веб-сайти та блоґи бібліотек. До послуг користувачів публічних бібліотек України 4 177 бібліотечних блоґів, сторінок у соцмережах, що містять різноманітну інформацію бібліографічного та методичного спрямування.

Фонди бібліотек України 

На кінець 2017 року загальний фонд публічних бібліотек України нараховував 207 346,61 тис. прим.; 48% видань у фондах – державною мовою. Найбільш чисельні фонди (у розрізі регіонів) зосереджені у Одеській (13 989,19 тис. прим.), Дніпропетровській (13 689,67 тис. прим.) та Вінницькій (12 772,86 тис. прим.) областях.

Загалом, протягом 2017 р. бібліотеки отримали 4 336,47 тис. прим. нових надходжень (з яких майже 70% державною мовою), в тому числі 985,93 тис. прим. отримано за державними та місцевими програмами. Актуалізація загального бібліотечного фонду публічних бібліотек країни становить 2,1%.

У середньому кожна публічна бібліотека отримала по 273 прим. документів. Найбільше нових надходжень із розрахунку на одну бібліотеку було у Рівненській (527 прим.), Донецькій (424 прим.), Луганській (336 прим.) областях та м. Києві (905 прим.). Найменше нових документів із розрахунку на одну бібліотеку отримано у Закарпатській (150 прим.), Львівській (166 прим.) та Черкаській (170 прим.) областях.

До сільських книгозбірень у 2017 році надійшло 2 225,88 тис. прим., що у середньому становить 172 прим. видань на одну сільську бібліотеку. Лідерами стали Донецька (274 прим.), Хмельницька (223 прим.), Луганська (209 прим.) та Вінницька (206 прим.) області.

До речі, за державними та місцевими програмами до сільських книгозбірень надійшло 531,36 тис. видань, а кожна сільська бібліотека України в середньому отримала по 41 прим. новинок. Найбільше нових надходжень за програмами із розрахунку на одну бібліотеку було отримано у Луганській (154 прим.) та Донецькій (73 прим.) областях.

Вибуття документів у 2017 році у бібліотеках становило 9 835,65 тис. прим. (4,6% від загального фонду). У звітному році, як і в попередні роки, в жодній із областей показник надходження документів до бібліотечного фонду не перевищив показника їх вибуття.

Кількість користувачів 

Бібліотеками сфери впливу Мінкультури України було обслуговано 13 534,8 тис. осіб. Скорочення кількості користувачів спостерігається у переважній більшості областей: Черкаській (на 23,9 тис. осіб), Тернопільській (на 21,4 тис. осіб), Житомирській (на 15,0 тис. осіб) та ін.

Загальна кількість користувачів за єдиною реєстраційною картотекою (ЄРК) становила 11 336,2 тис. осіб. Розподіл користувачів за віком: до 7 років – 449 тис. осіб (4,0%), від 7 до 15 років – 2 896 тис. (25,5%), від 15 до 18 років – 969 тис. осіб (8,5%), від 18 до 22 років – 1 024 тис. осіб (9,0%), від 22 до 60 років – 4 696 тис. осіб (41,5%), від 60 років – 1301 тис. осіб (11,5%).

Зменшення кількості користувачів, ймовірно, є результатом як демографічної ситуації в Україні, так і того, що бібліотеки працюють неповний робочий тиждень або взагалі закриваються. У сільських бібліотеках загальна кількість користувачів за єдиною реєстраційною картотекою становила 5 600,0 тис. осіб (зменшення на 157,7 тис. осіб порівняно з 2016 р.).

Кількість відвідувань у бібліотеках становила 109 787,2 тис.; зокрема, 43 626,1 тис. – відвідування саме сільських бібліотек.

Відвідування соціокультурних заходів у публічних бібліотеках України – 14 815,6 тис., що засвідчує важливість цього напряму роботи публічних бібліотек.

Останнім часом спостерігається стала тенденція щодо зменшення показника видачі документів. Частково це можна пояснити скороченням мережі бібліотек і, як наслідок, зменшенням кількості користувачів; важливою причиною є також старіння бібліотечних фондів внаслідок незначної кількості нових надходжень. Наразі питання комплектування публічних бібліотек України сучасною літературою залишається проблемним.

Читайте також: Кременець: світ, де правлять бібліотекарі

Так, протягом 2017 р. користувачам бібліотек було видано 265 428,58 тис. прим. документів. Найбільше скоротилася документовидача у бібліотеках Херсонської (на 591,63 тис. прим.), Харківської (на 536,91 тис. прим.), Тернопільської (на 490,78 тис. прим.) областей. Переважно за рахунок зменшення видачі документів сільськими бібліотеками.

68,03% (180 574,88 тис. прим.) від загальної кількості виданих документів – книги. Видача періодичних видань становила 31,07% (82 477,09 тис. прим.); аудіовізуальних – 0,10% (270,32 тис. прим.); електронних – 0,19% (505,68 тис. прим.) та 0,60% (1 600,61 тис. прим.) – інших.

При цьому 87,1% (157 220,76 тис. прим.) документів, виданих із фондів бібліотек, надруковані державною мовою, що свідчить про чималий користувацький інтерес саме до української книги.

Протягом 2017 року загальний обсяг фінансування публічних бібліотек склав 2 615 097,6 тис. грн., у т. ч. коштів загального фонду – 2 458 178,9 тис. грн. Середній показник в Україні у 2017 році становив 164 тис. грн. на утримання однієї бібліотеки, на одного користувача – 230 грн. на рік.

Найкраще були профінансовані бібліотеки Дніпропетровської, Донецької та Запорізької областей: у середньому на кожну публічну бібліотеку по 263, 251 та 217 тис. грн. відповідно. Обслуговування одного користувача у цих областях відповідно коштувало 267, 259 та 272 грн. на рік. Хороші показники виділення коштів на одного користувача були у Луганській (265 грн.) та Миколаївській (251 грн.) областях.

Читайте також: Не розумію, як люди знаходять час не читати – філософ

Окремо слід згадати Київ, в якому зафіксовано найвищі показники з фінансування: 1246 тис. грн. на одну бібліотеку; на обслуговування одного користувача – 366 грн.

Як і в попередні роки, найменше були профінансовані бібліотеки Тернопільської, Житомирської та Хмельницької областей – по 91, 116 та 118 тис. грн. на кожну бібліотеку відповідно. У цих регіонах на одного користувача припало 196, 216 і 206 грн. відповідно.

Особливу увагу привертає фінансування такої статті бібліотечного бюджету як комплектування. Із коштів загального фонду на поповнення фондів було виділено 43 485,0 тис. грн.; із них 22 238,7 тис. грн. – на періодику.

Найбільше коштів на комплектування було виділено у Миколаївській (3 503,6 тис. грн.; із них на передплату – 1 199,2 тис. грн.) та Полтавській (3 282,5 тис. грн.; із них на передплату – 1 775,0 тис. грн.) областях.

На ремонти публічних бібліотек було виділено 66 582,8 тис. грн.; на придбання основних засобів (технічне оснащення, меблі тощо) – лише 21 331,8 тис. грн.

За матеріалами Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого.

Підписуйся на сторінки UAINFO у FacebookTwitter і Telegram

Оксана БОЯРИНОВА


Повідомити про помилку - Виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl + Enter

Сподобався матеріал? Сміливо поділися
ним в соцмережах через ці кнопки

Інші новини по теміПравила коментування »  

Новини