MENU

Уряд розпочав газову війну на внутрішньому фронті

14205 0

Якщо Уряд хоче диктувати підприємствам де та за якою ціною купляти газ, а не створювати ринкові умови для конкуренції і розвитку знов за рахунок підприємств дотувати НАК та давати наживатися облгазам, то логіка в його діях залізна. 

Згідно Постанови КМУ від 07 листопад 2014 року №596 передбачено:

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити, що з 1 грудня 2014 р. по 28 лютого 2015 р. промислові, енергогенеруючі та теплогенеруючі (в частині промислових обсягів газу) підприємства за переліком згідно з додатком зобов’язані здійснювати закупівлю природного газу виключно у гарантованого постачальника Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України”.

Закупівля природного газу у інших постачальників природного газу забороняється.

Повний текст Постанови Ви можете знайти на Урядовому порталі

У перелік  увійшли біля 90 підприємств різної форми власності та різного направлення виробництва.

Перше, що хочеться сказати, що ця Постанова прямо суперечить (на нашу думку) Закону України Про засади функціонування ринку природного газу 

А саме:

Розділ 3 стаття 9 пункт 2.
Діяльність суб’єктів ринку природного газу проводиться на принципах: 
вільного вибору постачальників природного газу.

Розділ 2 стаття 7 пункт 1.
Суб’єкти ринку природного газу мають рівні права доступу до Єдиної газотранспортної системи України.

Розділ 2 стаття 8 пункт 2. 
Органи державної влади та органи місцевого самоврядування не мають права втручатись у процес  регулювання режиму постачання, транспортування, зберігання, споживання і припинення споживання природного газу.

Але це питання юридичне і суб‘єкти ринку мають звертатися до Мінюсту за роз’ясненням.

Навіть поверхневий аналіз показує:

НАК "Нафтогаз України” продає всім споживачем природний газ по-перше, за граничною ціною, що затверджується регулятором і становить на сьогодні 6 242,40 грн. за тисячу кубічних метрів (включаючи цільову надбавку та ПДВ), тобто ціна єдина для всіх та обговоренню не підлягає, а по-друге, на умовах попередньої оплати (третина до початку місяця споживання, третина до 10 числа місяця споживання та третина до 20 числа місяця споживання), тобто споживач не отримає газ якщо не заплатить.

Незалежні постачальники природного газу можуть пропонувати споживачам дисконти від граничної ціни та більш гнучкі графіки оплати. Для споживача ціна може бути дешевше на 20-100 гривень за тис. м. куб., від тої, що пропонується НАКом та облгазами. Для виробників це суттєві  гроші при і так "космічній” ціні на газ.

То де ж  логіка дій Уряду!?

Незалежними видобувними компаніями України видобувається приблизно 300-400 млн. природного газу щомісячно, цей газ постачається більшості споживачів зі списку затвердженого Урядом цією Постановою.

Уряд одним указом зобов’язує промисловість купляти газ дорожче та на умовах гірших ніж підприємства можуть знайти на ринку, тим самим змушуючи переплачуючи НАКу та облгазам (які до речі відомо кому належать).

Якщо Уряд хоче диктувати підприємствам де та за якою ціною купляти газ, а не створювати ринкові умови для конкуренції та розвитку знов за рахунок підприємств дотувати НАК та давати наживатися облгазам, то логіка в його діях залізна. 

Наш аналіз наслідків введення в дію постанови Кабінету Міністрів України № 596 був вже готовий, коли до нас в редакцію надійшов відкритий лист від підприємців, яких зазначена урядова постанова позбавляє не тільки прибутків, а й взагалі робочих місць. Цікаво чим наповнить державний бюджет підприємець, якого уряд країни позбавив можливості працювати, мотивуючи свої дії необхідністю наповнення бюджету.

Ось, що пишуть підприємці, яких трафило працювати на газовому ринку:

Президенту України
Порошенко П.О.


Шановний Петро Олексійович!

Звертаємось до Вас, як до гаранта дотримання законності в країні, прав і свобод людини і громадянина
Дане звернення пов’язане із постановою Кабінету Міністрів України № 596 від 07.11.2014 року «Про порядок закупівлі природного газу промисловими, енергогенеруючими та теплогенеруючими (в частині промислових обсягів газу) підприємствами» (далі по тексту  постанова).

Згідно вказаної постанови, з 1 грудня 2014 р. по 28 лютого 2015 р. промислові, енергогенеруючі та теплогенеруючі (в частині промислових обсягів газу) підприємства за переліком згідно з додатком зобов’язані здійснювати закупівлю природного газу виключно у гарантованого постачальника Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України”. Закупівля природного газу у інших постачальників природного газу забороняється.

Україна має стратегічні цілі щодо вступу до Європейського союзу задля чого робить певні кроки. В 2011 р. Україна стала членом Енергетичного співтовариства, тим самим зобов’язавши себе також імплементувати «газове» законодавство ЄС та провести відповідні реформи.

При цьому, вказане законодавство Європейського союзу складається із сукупності законодавчих актів, яких повинна дотримуватися й наша держава.

Підписанням та ратифікацією угоди про асоціацію між Україною та Європейським союзом, наша країна зобов’язалася виконувати й умови Третього Енергетичного Пакету, Європейської енергетичної хартії та приведення енергетичного (газового) ринку України до європейських стандартів. Нагадуємо, що вказана угода про асоціацію була ратифікована одночасно українським та європейським парламентом.

При цьому, згідно директиви ЄС 2009/73/ЄС Європейського парламенту та Ради від 13 липня 2009 року стосовно спільних правил для внутрішнього ринку, що входить до  Третього Енергетичного Пакету, з метою розвитку конкуренції на внутрішньому ринку газу великі непобутові споживачі повинні мати змогу вибирати своїх постачальників та укладати контракти із декількома постачальниками для покриття своїх потреб у газовій сфері. Такі споживачі повинні бути захищені від виключних застережень, спрямованих на виключення конкурентних чи додаткових пропозицій.

У разі дії постанови КМУ, принципи вищевказаної директиви також будуть нехтуватися українською державою, що однозначно призведе до негативних наслідків та погіршення іміджу України на міжнародній арені.

Також вважаємо, що постанова Кабінету Міністрів України № 596 від 07.11.2014 року  повністю суперечить Конституції України, оскільки порушує статтю 42 Конституції України, а саме ту норму, що «кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом. Держава забезпечує захист конкуренції у підприємницькій діяльності. Не допускаються зловживання монопольним становищем на ринку, неправомірне обмеження конкуренції та недобросовісна конкуренція». 

Всупереч цій конституційній нормі, згідно вказаної урядової постанови, підприємства, що мають ліцензію на постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом, фактично позбавляються можливості вести свою підприємницьку діяльність. Ті договори, які були укладені із споживачами, будуть розірвані, що спричинить великі збитки. Оскільки у додатку до постанови перелічені найбільш потужні та великі підприємства, співпраця з якими приносить основний дохід для компаній, які провадять діяльність з постачання природного газу за нерегульованим тарифом. При цьому, співпраця з малими підприємствами та фізичними особами – підприємцями не буде приносити очікуваного прибутку та не зможе навіть покрити усі витрати, які несуть вказані компанії.
Звісно, нашій країні необхідне надходження грошових коштів у бюджет, однак в даному випадку чимало українських підприємств змушені будуть припинити сою діяльність, а відповідно внесків до бюджету вже не платитимуть.

Пане Президенте, звертаємо Вашу увагу, що наслідком дії постанови, будуть не тільки економічні збитки для підприємництва, а й чимало скорочень працівників та втрата робочих місць, що призведе до зростання рівня безробіття й у так не простий для країни час.

Окрім того, вказана постанова суперечить Закону України «Про засади функціонування ринку природного газу». 

А саме, згідно п.2. ст.9 Розділу ІІІ Закону, діяльність суб’єктів ринку природного газу провадиться на принципах, зокрема: 

1.вільного вибору постачальників природного газу;
….
2.рівності прав на купівлю – продаж природного газу в умовах рівних прав та можливостей;

3.добросовісної конкуренції між учасниками ринку природного газу в умовах рівних прав та можливостей;

4.недопущення дій, спрямованих на спричинення збитків іншим суб’єктам ринку.

Всупереч вищевказаному, постанова КМУ повністю нівелює вказані принципи та обмежує права та можливості постачальників природного газу за нерегульованим тарифом та трейдерів.

У підсумку, ще раз наголошуємо, що вказана постанова суперечить наступним нормативно правовим актам:

1. Конституції України в частині статті 42, права кожного громадянина на вільну підприємницьку діяльність.

2. Статті 3 Закону України «Про засади функціонування ринку природного газу», в частині принципів діяльності суб’єктів ринку природного газу.

3. Принципам газового законодавства Європейського союзу, особливо Третього енергетичного пакету та директиві ЄС 2009/73/ЄС Європейського парламенту та Ради від 13 липня 2009 року.

У зв’язку з вище переліченими обставинами, ще раз просимо Вас, як гаранта, у відповідності до Ваших конституційних повноважень, зупинити дію постанови Кабінету Міністрів України № 596 від 07.11.2014 року «Про порядок закупівлі природного газу промисловими, енергогенеруючими та теплогенеруючими (в частині промислових обсягів газу) підприємствами», з мотивів невідповідності Конституції з одночасним зверненням до Конституційного Суду України щодо її конституційності.

Цей лист підписала ціла група підприємців – учасників ринку постачання природного газу за нерегульованим тарифом.


Коментар  від INTV: 

Поки ошелешені підприємці готували свої пропозиції до Президента, Кабмін під покровом ночі затвердив постанову №599, в якій не тільки не скасував безглузду постанову №596, а й наблизив термін введення її в дію. 


Тепер драконівські заходи на ринку газу вводяться з дати опублікування постанови, а не з 1 грудня. Напевно, урядовців попросив про це особисто «віденський бранець» – Дмитро Фірташ?

Олекса Янів, спеціально для INTV


Повідомити про помилку - Виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl + Enter

Сподобався матеріал? Сміливо поділися
ним в соцмережах через ці кнопки

Інші новини по темі

Правила коментування ! »  
Комментарии для сайта Cackle

Новини