MENU

Російська ментальність: загадка, вигадка і незмінна субстанція

8995 7

Що таке російська ментальність, які її основні якості? Що в російській ментальності є незмінним? У чому її загадка і яка її розгадка?

Виступ на міжнародній конференції «Війна ідентичностей: Росія проти заходу» 20 листопада 2015 року, організованій Центром Дослідження Росії.

Загальні зауваження щодо російської ментальності

«Ментальність» фактично є синонімом до «менталітету». Однак «ментальність» вживається в узагальнюючому значенні як щось, характерне для деякої локальної спільності - народу чи сукупності народів. «Менталітет» вживається у значенні внутрішнього змісту ментальності.

Росія в процесі визначення менталітету є, насамперед, росіяни. У цьому сенсі менталітет росіян (80%) сильно відрізняється від менталітету татар (4%), українців (2%), башкирів (близько 1%), чувашів (близько 1%), чеченців (близько 1%) та ін. Говорити про російський менталітет можна лише за однієї рамкової умови: домінування менталітету росіян на рівні державної імперської політики, яка пригнічує особливості менталітету всіх інших етносів-народностей-націй-народів в Росії.

Тому далі йтиметься про російський менталітет, розуміючи це як, насамперед, менталітет етнічних росіян, який через державні та громадські інститути примусово поширюється на всі нації, народи і народності Росії.

Проблемність і загадковість російської ментальності, насамперед, зафіксовані у виразі «загадкова російська душа».

У зміст «російської душі» за твердженням самих росіян входять такі якості: співчуття, милосердя, інтереси своєї сім'ї, повага до батьків, щастя і благополуччя дітей, самоприниження і самозречення, приниження своїх заслуг, тяга до справедливості, релігійність, доброта і гостинність, терплячість (толерантність). Також в це розуміння входять і негативні якості: безтурботність, лінь і обломовська мрійливість, пияцтво, похмурість, хандра, нездатність до об'єднання без вождя (царя, імператора).

Всі ці риси, безумовно, є всередині змісту «російської душі». Однак тут виникає принципова драма, яка призводить до того, що російський народ в цілому ні в якому разі не може виступати безпосереднім носієм «російської душі». Російська ментальність, на відміну від ментальності інших цивілізацій, це те, що фундаментально пригнічує індивідуальні прояви «російської душі».

Тобто в процесі об'єднання етнічних «росіян» в «росіян» як державу відбувається придушення «російської душі». Так пригнічена «російська душа» стає бентежною і неприкаяною. І саме ця неприкаяність створює особливий процес метань «російської душі» - вона то горнеться до своєї внутрішньої сутності, то змушена підкорятися зовнішньому примусу до узагальнення на недобровольній підставі.

Метання «російської душі» роблять її загадковою.

Однак це не рефлексивна загадковість. Тобто це така загадковість, яку росіяни не хочуть розгадувати протягом багатьох століть. У цьому сенсі нерефлексіва «російської душі» є незмінна субстанція російської ментальності, яку жорстко зафіксував Тютчев в XIX столітті: «Умом Россию не понять, Аршином общим не измерить: У ней особенная стать - В Россию можно только верить». На що Ігор Губерман або ж Юз Алешковський вже в ХХ-му столітті відповіли - «Давно пора, ебена мать, умом Россию понимать!»

Суть цієї рефлексії щодо особливого російського цивілізаційного шляху полягає у ставленні до нього як невдалого, до такого, що призводить до величезних людських втрат, до драматичних і рідкісних в історії звершень петровської або сталінської модернізацій або до втрачених в теперішньому часі досягнень хрущовської «відлиги».

Незмінна субстанція Росії це домінування загальної драматичної імперської ментальності, а не індивідуалізованої «російської душі» протягом історії останніх століть. У такому протиріччі «російська душа» стає вже не загадкою, а міфом, вигадкою, чимось невловимим, що намагаються зрозуміти, але не можуть. Лише російські письменники зуміли відбити цей невловимий сенс «російської душі». Однак філософи цього зробити за великим рахунком не змогли.

Росія - єдина країна у світі, яка двічі наважувалася на символічне ментальне вбивство: «філософський пароплав» 1922-1923 років, тобто в широкому сенсі явище висилки своїх інтелектуалів з Росії після революції 1917-го року, а також репресії своїх інтелектуалів і стимулювання їх до втечі на Захід з другої половини 60-их років ХХ століття і до сьогоднішнього дня.

Такий процес призвів сьогодні до важливого явища в російській ментальності - домінуванню ватників в російській політиці. Бездушність і безмозкість ватників це закономірний наслідок вигнання носіїв «російської душі» з Росії.

Риси російської ментальності

Загальна характеристика російського менталітету сформульована в роботі «Современный российский менталитет: разнообразие габитусов и направления изменений» Миколи Розова, доктора філософських наук, професора Інституту філософії та права Сибірського відділення РАН:

«Зазвичай в якості загальних недоліків, слабких рис вказуються роз'єднаність, низька самодисципліна і нездатність до самоорганізації без підпорядкування і примусу, правовий нігілізм, патерналізм і підданська культура, максималізм і метання від крайності до крайності. Деякі групи звинувачуються також у схильності до раболіпства і холуйства та/або примусу і насильства, а також до лицемірства, цинізму, низькопоклонства перед чужими зразками, нетерпимості та шовінізму.

Спільними достоїнствами російського характеру, як правило, вважають адаптивність і самостійність, винахідливість і сприйнятливість до нового, стійкість до злиднів і терпіння, душевну теплоту, турботу про близьких. Для деяких груп відзначається наявність сильної тяги до справедливості, праведного осмисленого життя, служіння високим ідеалам, Батьківщини, почуття обов'язку, безкорисливе подвижництво, здатність до самозречення».

Більш детальний аналіз, який пророблений далі, заснований на російських описах і дослідженнях, доповнених порівняннями з рисами української ментальності. Зокрема в рефлексивному аналізі використана стаття «Российский менталитет» доктора психологічних наук Миколи Івановича Козлова.

Як стверджується у маловідомій доповіді Е.О.Баграмова, національний характер не можна зрозуміти з повсякденності. «Риси національного характеру можуть бути вивчені по їх об'єктивних проявах і досягненнях в цінностях національного масштабу - мистецтві, фольклорі, традиціях, звичаях, звичках». Можна додати, що риси національного характеру також найкраще вивчати під час кризи - революції або війни - тобто на переломі історії. Саме зараз такий період, коли найкраще видно риси російського менталітету.

У цьому сенсі ментальність це не тільки те, чим власне народ є, а й те, чим народ бути не хоче. У поняття ментальності входить не тільки процес позитивного осмислення, але також і процес ворожнечі. Інакше кажучи, нинішня російсько-українська війна виявляється змістовно значущою для російської та української ментальностей у контексті їх протистояння. Тому щось зрозуміти про російську ментальність сьогодні можна лише порівнюючи її з українською ментальністю.

Найпершою рисою російського менталітету є готовність делегувати свою відповідальність від себе назовні - в колектив, в громаду, в державу, в історичний процес (історичну необхідність), в Бога (Отця).

Саме ця характеристика лежить в основі розуміння Трійці в православ'ї, де джерелом Святого Духа є лише Отець, на відміну від західного християнства, де джерелом Святого Духа є як Отець, так і Син.

Фактично це схильність росіян до тих чи інших форм колективного підпорядкування і залежності, розуміючи під цим імперську, церковну, радянсько-ідеологічну і масмедійну практики залежності.

З моменту об'єднання Росії (з моменту приєднання Московією Твері) ця риса може бути позначена як підпорядкування державі експансіоністського характеру, тобто імперськість. Це означає переважання держави над громадою і особистістю, домінування російського народу над належними до російської держави народами.

Тобто російська ментальність виведена на рівень традицій державної політики і закріплена в історії як не просто духовно-культурний менталітет, а як політико-історичний менталітет.

З одного боку, імперськість породжує такі ментальні явища як російський космізм і реалізацію марксистського суспільства світової справедливості, а також цивілізаційну спробу будувати державу на величезній території, погано пристосованій для комфортного життя (Крайня Північ, тундра і навіть частково тайга).

З іншого боку, імперськість породжує такі ментальні установки як придушення громад/індивідів і дискримінацію інших народів Росії, в тому числі і народів, які коли-небудь були у складі Росії.

Інакше кажучи, росіяни в принципі не можуть вважати рівними собі поляків, фінів, латишів, естонців, литовців, білорусів, українців, молдаван, казахів, туркменів, таджиків, узбеків, киргизів, азербайджанців, вірмен, грузинів.

Імперськість є риса, насамперед, росіян. Татари, українці, башкири, чуваші, чеченці та інші національності Росії виробляють колоніальний менталітет.

У цьому сенсі імперський менталітет росіян неминуче включає колоніальний менталітет інших народів Росії. Цей колоніальний менталітет висушує і руйнує душі неросійських народів Росії. Однак він руйнує і «російську душу».
Російська ментальність самоусвідомлюється росіянами як єдність в державі і стає головною сутністю розрізнення з іншими народами, зокрема з українським народом.

Українці під час кризи знищують державу, а росіяни, навпаки, підсилюють її. Якщо Україна недодержава, то Росія недосуспільство. Попередній історичний період був пов'язаний з переважанням держави в житті будь-якого суспільства. Нині почався період переважання суспільства над державою. У цьому сенсі в України з'явилася перевага в порівнянні з Росією.

Архаїзація Росії в 2005-2015 роках привела до того, що імперська перевага росіян втратила актуальний зміст і позитивну перспективу. Тобто росіяни, пишаючись своїм підпорядкуванням державі, пишаються, по суті, сучасною формою рабства. При цьому вони ще й інші народи оцінюють виходячи і цієї архаїчної форми державницької гіперідентичності.

Друга риса російського менталітету - примат загального або колективного над особистим або індивідуальним.

Імперська російська держава одвічно паразитує саме на цій особливості росіян. Примат держави над громадою і особистістю можливий, оскільки є примат громади над особистістю. Однак це принципово різні особливості.

Інакше кажучи, ці дві риси є не просто різними, а ще й в різних структурах закріпленими. Перша риса (підпорядкування державі) закріплена на рівні державних інститутів, державної політики та державної історії. Друга ж риса (примат загального над особистим) закріплена в габітусі, тобто в культурній практиці повсякденності суспільства.

У цьому сенсі існує фундаментальна проблемність соборності в Росії. Соборність більш характерна для українців, ніж для росіян.
Соборність є добровільне об'єднання людей за загальними моральним устремліннями. Добровільність соборності в Росії перекреслюється примусовістю державного домінування над громадою і над особистістю. Немає сенсу особистостям об'єднуватися в громади, оскільки держава домінує як над особистістю, так і над громадами. Більше того, російська держава в політичній та економічній практиках зневажає моральні устремління росіян і робить їх соборність принципово незначимою. Імперськість росіян знаходиться в принциповому конфлікт з їх так званою соборністю, що практично ніколи не рефлексується.

Неприйняття приватності ще один наслідок цієї ментальної риси. У цьому ж контексті - патерналізм, відмова від особистої відповідальності.

Індивідуальна свобода в Україні породжує громадянство, тобто спроможність громадян брати відповідальність на себе. Колективний патерналізм в Росії породжує підданство, тобто делегування населенням відповідальності влади і держави.

У габітусі примат загального над приватним реалізований через солідаризм. Однак габітус солідаризму зазнає в Росії поглинання державою.

Сьогодні солідарність в Росії досягається шляхом безпрецедентного контролю масової свідомості, офіційної істерії в ЗМІ, шельмування інакомислячих, пошуку та репресій «зрадників». У Росії солідарність також розуміється як спільність в ненависті до Заходу, в агресії до України, в спільному протистоянні західним санкціям. Солідарність в Росії створюється, управляється і контролюється державою, а громадянська солідарність має зародковий характер.

Українці виступають за вільний, позитивний і недержавний солідаризм, на відміну від Росії, де домінує солідаризм примусовий, негативний і здійснюваний через державу.

Третя риса російського менталітету - у виборі між розумом і почуттям, росіяни вибирають почуття, порив, емоційний надрив.

Це означає життя за настроєм, схильність до періодичної хандри, періодична зміна настрою від любові, миролюбності, всепрощення і смиренності до ненависті, агресії, нещадного бунту на повне знищення.

Це породжує особливу рису у росіян - нездатність до дисципліни, вічний російський бардак, ситуації авралу в будь-якому планомірному процесі.

Саме звідси походить можливість жахливого масового зомбування росіян з боку російських ЗМІ, що апелюють, насамперед до емоцій, впродовж 2005-2015 років. Це зомбування породило масову гіперідентичність: впевненість у величі Росії на тлі жахливої агресії проти ворогів Росії - Заходу і його агентів України та Грузії.

Саме ця риса ментальності робить росіян щиро релігійними. Російська релігійність не є раціональною, якою вона є більш у католиків чи протестантів. Російська релігійність чуттєва, екстатична, розчиняюча в собі будь-які раціональні доводи чи контраргументи.
Морально-етичний вибір росіян сьогодні не пов'язаний з позитивною картиною майбутнього. Очевидно, це пов'язано з комуністичною травмою, після якої всяке позитивне майбутнє сприймається як брехня про перспективу в ім'я актуальної вигоди влади. Росіяни в цілому фаталісти з переважно негативним уявленням про майбутнє. На відміну від українців, які ґрунтовно налаштовані на позитивну картину майбутнього незалежно від морально-етичного вибору.

У моїй статті «Травмы России в XXI веке» показано, що травма революції 1917 року привнесла в російський менталітет глибоко емоційний страх революції. Соціальна інноваційність українців проявляється у праві на революцію, яке сьогодні принципово заперечується в Росії.

У моїй статті «Преодолеть мирозлобие России» показано, що емоційність народу це вельми хиткий і ненадійний в довгостроковій орієнтації процес, який сьогоднішня зловмисна російська влада легко повернула до злобі проти всього світу. Протистояти цьому може лише миролюбність України.

Четверта риса російського менталітету - прагнення жити по правді, тяга до справедливості більше, ніж до свободи.

Правда є природні правові норми в їх разючій відмінності від штучних законів. Правда - суб'єктивне сприйняття істини в конкретному часі і просторі, яке стимулює до певної активності (зміни стану справ, відновлення справедливості і т.д.).

Прагнення до справедливості - друга причина щирої релігійності росіян. У релігії росіян привертає віра у вищу справедливість набагато сильніше, ніж у вищу раціональність.

З правдолюбства походить одвічна спроба росіян викликати до себе жалість, показувати себе як скривджених, обійдених, ображених.
Несправедливість у росіян - почуття на зразок того, що у відомому субкультурному середовищі називається «бути на зраді».

У моїй статті «Найвища справедливість для України» показано, що сьогодні Росія локалізувала своє уявлення про справедливість.

Якщо ще до 80-х років ХХ століття Росія представляла в світі універсальний цивілізаційні проект, то з початку 2000-их років Росія спрямувалася до антизахідного жорстко локального егоїстичного проекту «русский мир», який принципово, навіть за назвою, не може стати ні китайським, ні індійським, ні, звичайно ж, західним. А значить, за самим типом цієї ідеї Росія прирекла свою опортуністичну справедливість на несправедливість для інших.

Травма Другої світової війни, травми сталінських репресій, обірваної хрущовської відлиги, брежнєвського застою і горбачовського розпаду СРСР отруїли «російську душу». Століття тому росіяни вірили у світову справедливість і своєю миролюбністю по-хорошому дивували весь світ. Сьогодні росіяни вірять лише у справедливість для Росії і своєю світозлобою жахають весь світ.

П'ята риса російського менталітету - легітимація злодійства, хабарництва і обману.

Причина цього в розриві - раціональне прийняття державного та общинного домінування наштовхується на спробу компенсувати особисті втрати за рахунок державного і суспільного.

Це поєднується з протестним ставленням підданих в Росії до всіх і всяких покарань. Тобто державно-общинний патерналізм добрий лише тоді, коли закриває очі на хабарництво. Любов до «халяви» це неминучий наслідок примусу до служіння державі і жертовності в ім'я громади.

За всім цим стоїть брехня, яка зведена сьогодні в ранг російської політики. У контексті війни Росії з Україною ця риса проявилася у всьому своєму різноманітті - брехня цілого російського суспільства за принципом кругової поруки (російських військових в Україні немає, обстрілюють мирних жителів українці і т.д.), тваринна ненависть до українців, яка доходить до крайніх оцінок (нацисти, фашисти, карателі, нелюдь і т.д.)

Своєї кульмінації усвідомлення брехні росіян досягає в недавньому вислові Єгора Холмогорова: «Це війна. Війна - це шлях обману. Якщо треба для святої справи - будемо брехати усією країною». Якщо до цього росіяни найчастіше і найбільше брехали самі собі, займаючись показухою для іноземців (показушна брехня), то в цій війні їх брехня стала тотальною і кривавою.

У своїй статті «Как русские своих бросают» я говорив наступне: «Брехня як установка для всієї країни це сильно. В історії жодна країна в таких масштабах подібного робити не наважувалася. Навіть нацистська Німеччина до такої установки не додумалася, хоча геббельсівська пропаганда була свого часу не менш сильною, ніж путінська.

Перетворити весь народ на брехливе стадо - це сильно навіть для Росії, у якої «особлива стать», розумом яку не зрозуміти, в яку можна лише вірити.

Як вірити в Росію, якщо Росія невпинно бреше? Мало того, що бреше, ще й не хоче сама правду від брехні відрізняти?
Лжесвідчення цілої країни це ж не особистий гріх, це колективний гріх. І відплата за колективний гріх буває лише колективна - історичне покарання, кармічне прокляття, цивілізаційна відплата...»

Це далеко не повний перелік рис російської ментальності, але це та квінтесенція, яка дозволяє розуміти суть сьогоднішнього російського народу, витоки його минулого, події його сьогодення і паростки його майбутнього.

«Російська душа» під ударом російської держави

Враховуючи суперечливий характер нинішнього стану російської ментальності, протиріччя між колективною ментальністю та індивідуальними устремліннями «російської душі», можна сказати, що ми спостерігаємо драму руйнування російської ментальності, дисперсію її і повернення до стихійних проявів «російської душі».

Проте російська держава сьогодні пригнічує саму «російську душу», руйнує всю її загадковість і створює таку її розгадку, яка жахає весь світ, але, перш за все, - сусідні з Росією народи і мислячих людей в самій Росії.

«Російська душа» через призму згвалтованої російською державою російської ментальності повернулась до світу такою стороною, що виникла реальна небезпека для існування самого цього світу. Світ відповів неприязню до «російської душі», бо якщо така її фатальна для світу розгадка, то з точки зору світу така «російська душа» не має права на існування.

У цьому сенсі під ударом знаходиться сьогодні не просто російська ментальність, а сама суть «російської душі». І цей удар походить не від світу і не від зловмисних сусідів Росії, а від самої російської держави.

Російська ментальність знаходиться сьогодні в історичному глухому куті, в духовній безвиході, в безглуздому і безперспективному болоті архаїзованого реваншизму і саморуйнівної світозлобної агресії.

Російській еліті знадобиться більше одного покоління, щоб спробувати змінити ці характеристики ментальності російського народу.
Однак російська еліта сьогодні виявилася безсила перед архаїзацією і агресуванням (стимулюванням до агресії) цілого народу з боку держави.

І якщо російській еліті найближчим часом не вдасться переламати ці тенденції, то відбудеться стихійне руйнування як російської ментальності, так і самої «російської душі».

І як подібний процес не називай, а це ментальний розпад Росії, який неминуче приводить до політичного розпаду Росії.

Сергій ДАЦЮК для UAINFO


Повідомити про помилку - Виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl + Enter

Сподобався матеріал? Сміливо поділися
ним в соцмережах через ці кнопки

Інші новини по темі

Правила коментування ! »  
Комментарии для сайта Cackle

Новини